panner tta -2 su mang -1 GTCL -1

Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TTA

 

Ai sinh ra trên đời đều mang trong mình một sứ mệnh mà chúng ta phải dành cả cuộc đời để đi tìm và theo đuổi. TTA được sinh ra với sứ mệnh

Tạo nên giá trị cuộc sống”

 

TẦM NHÌN

Trở thành công ty thương mại với quy mô lớn cung cấp những sản phẩm chất lượng cho đối tác và khách hàng.

SỨ MỆNH

Tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tạo ra giá trị gia tăng để cùng chia sẻ với đối tác và khách hàng với phương châm thành công và hạnh phúc của bạn cũng là thành công và hạnh phúc của TTA.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Luôn dựa trên tinh thần làm việc hợp tác và trách nhiệm của từng thành viên đồng thời không ngừng sáng tạo và phát triển. Đối tác và khách hàng là trung tâm, đầu tư phát triển nhân lực và tăng trưởng bền vững.

 

tamnhin TTA